ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Cricos Productions & Cultural Management

+30 2106109513

Μάνος Τρανταλλίδης +30 6944 303274

Αντιγόνη Γιαλλουρίδου +30 6944 296510

cricospr@gmail.com